Kända artister

De artister som brukar förknippas med reggae är i första hand Bob Marley själv samt några av hans söner. Musikstilen är sprungen ur sextiotalets Jamaica och har influenser av samtidens calypso, mento, amerikansk jazz och blues. Med ett starkt fokus på bas och baktakt får reggaen sitt speciella gung. Många artister som sysslar med reggae skriver politiska texter och är ofta kritiska mot kapitalism, materialism eller rasism. Samtidigt handlar många låtar också bara om att ta det lugnt och emellanåt röka marijuana. Reggae har idag spritt sig över världen, i Sverige hittar vi bland andra Kapten Röd och Syster Sol på våra reggaescener.

Många svenska artister som spelar reggae har starka band till varandra. Kanske kan man säga att den svenska reggaescenen är ganska liten, och man kan också säga att musik ger ökad gemenskap bland människor. Kapten Röd och General Knas har inte bara namn som anspelar på varandra utan gör också många samarbeten. Deras båda band, Majorerna och Svenska Akademien har varit på turnéer tillsammans och Kapten Röd är också medlem i andra artistkollektiv. Band som Looptroop och Timbuktus Damn! är också präglade av artistsamarbeten och musikerkollektiv, något som är vanligt inom hiphop, rap och reggae. Både små och stora scener föder samarbeten och nya konstellationer inom musik.

Artister och konstnärer

Inte bara inom musik låter sig artister inspireras och utvecklas av varandra. Inom målerikonsten är det också vanligt med konstnärskollektiv eller konstnärsgrupper. Ibland kan målarna själva vara de som definierar sig som en speciell grupp utifrån mål eller principer för att utveckla statusen för konst. I andra fall väljer konstnärerna en grupptillhörighet efter sin estetiska stil, som dadaister eller surrealister. Det finns också de konstnärer som blir sammankopplade av publik eller kritiker för att de använder liknande tekniker. Oavsett vilka skälen är till varför konstnärer och musiker väljer en grupptillhörighet är fördelarna många. Även i sitt eget personliga skapande kan det vara skönt med stöd och insikt från likasinnade.

Artister kan skapa ljuv musik tillsammans